Akreditēta 160 stundu darba aizsardzības speciālistu apmācība;
 
Darba vides uzraudzība, riska faktoru izvērtēšana;
 
Darba aizsardzības kompetenta speciālista pakalpojumi.
 
Rakstiet un jautājiet: verso@verso.lv
Pašnovērtējuma ziņojums
 

SIA "VERSO"

Kr.Valdemara iela 3, Dobele, LV 3701

LV40003036724

Banka: AS "SEB banka", konts:LV20UNLA0050008199125

Tālrunis: +371 63724515; +371 29410374

 
Palielināt
Palielināt Akreditācijas lapu